Kragne za automatske pakerice

Kragne za automatske pakerice

NAMENA
Kragna služi za formiranje kese kod automatskih pakerica.

OPIS RADA

Kragnu izrađujemo sa nosačem za vezivanje na pakericu i cevkom oko koje se formira kesa. Kragna je oblikovana tako da široku traku, koja je namotana na valjku obavija oko vertikalne cevi sa preklopom za zavarivanje. Zavarivanjem duž preklopa dobija se crevo od koga se poprečnim zavarivanjem formiraju kese. Proizvodimo kragne prečnika od Ø40- Ø150 . Materijal za izradu je nerđajući INOX čelik.